Dalore KYC


הפתרון המושלם לאפיון לקוחות איסוף מסמכים וחתימות דיגיטליות לפתיחת חשבונות מסחר בארץ ובחו"ל. כולל ניהול שאלונים , בנק שאלות המותאם לרגולציה בישראל , אירופה וארה"ב , מערכת הזמנות לקוחות דרך אמייל או סמס ואיסוף כל פרטים הנחוצים לפתיחת חשבון מסחר בהתאם לתנאי הרגולציה.שליחת הזמנות למילוי שאלונים

ניהול הזמנות אוטומטי ושליחת הזמנות לשאלונים דרך אמייל והודעות סמס ומעקב בזמן אמת אחרי סטטוס כל הזמנה.

תבניות המותאמות למותג שלך

השאלונים מוצגים ללקוחות תחת הקו הגרפי שלך. החל מהודעת ההזמנה וכלה בתבנית העיצוב של השאלונים. כולל התאמת צבעים ולוגו לפי בחירה.

עורך שאלונים

בנה שאלונים המתאימים ללקוחת שלך מתוך בנק השאלות שלנו המתעדכן כל יום בהתאם לדרישות הלקוחות והרגולציה.

ציון לכל לקוח

השתמש במערכת המשקולות והציונים לבניות ציון עבור כל לקוח ולבנות את התיק ההשקעות שלו בהתאם.

חתימה דיגיטלית על מסמכים וחוזים

תמיכה בחתימות דיגטליות על מסמכי PDF ומעקב אחר החתימות לאורך תהליך פתיחת החשבון

תמונות זיהוי ואישור כתובת

המערכת מאפשרת איסוף תמונות לזיהוי הלקוח ולאישור כתובת. התמונות נשמרות עד סיום התהליך על שרת מאובטח ובעזרת API ניתן להעביר אותן למערכות CRM

דשבורד ודוחו"ת

סיכום נתוני שליחת וקבלת הזמנות ומעקב אחר מילוי טפסים ואישור המסמכים בזמן אמת

מילוי שאלונים מהנייד או האתר

האתר והשאלונים שלך מותאמים לתצוגה במכשירים ניידים (אנדרויד ואייפון) ללא צורך בהורדת אפליקציה.מסכים לדוגמא