שקוף

תפקידה של קופת הגמל להשקעה

קופת גמל היא סוג של חיסכון שמטרתו היא צבירת הון במסלולים שונים להשקעה. ניתן לחסוך לטווח גמיש, בינוני וארוך ועדיין קיימת הזכות למשוך את הכספים ללא הגבלת זמן ובלי לשלם קנסות.

מסלולי חיסכון

קיימים כמה מסלולי חיסכון ולכל אחד מהם יש רמת סיכון שונה. בעבר, הייתה קופת גמל לתגמולים אשר היה אפשר למשוך את החיסכון הכספי כקצבה רק כעבור 15 שנה. כאשר נוכחו לדעת עם השנים שהכסף הנזיל בחיסכון הוא מאד חשוב והכרחי לציבור, הוחלט על אפיק חדש שהוא להשקעות. האפשרויות הן לטווח בינוני, או ארוך וקיימת גם אפשרות למשוך את הכספים בכל עת שהחוסך זקוק לכסף זה. מעבר לכך קיימת אפשרות להעביר את החיסכון לקופת גמל "רגילה" עם כל הטבות המס שבה.

קופת גמל להשקעה היא קופת גמל המשלמת קצבה כיוון שהיא נכללת בקטגוריה של מסלול חיסכון לטווח בינוני ארוך כמו החיסכון בבנקים, או פוליסת חיסכון. קופה זו משקיעה את הכספים שהצטברו בשוק ההון במסלולי השקעה לפי בחירת החוסך. מטרתה היא לשמור על ערך הכסף של החוסך. קופה זו לא זוכה לעידוד וקידום מהמדינה כמו חיסכון פנסיוני, לא מתבצע הליך של הפרשת סכומים לטובת העובד מצד המעסיק ואין הטבות מס בעת ההפקדה או המשיכה של הכספים.

המאפיינים של קופת גמל להשקעה

הקופה מוגבלת בסכום הכסף שניתן להפקיד בה בכל שנה. בשנת 2022 ניתן להפקיד עד 72.616 ₪ עבור כל בן משפחה ובשנת 2023 סכום זה יעודכן על ידי משרד האוצר.

אפשר לעבור ממסלול השקעה מאחד לאחר וגם להעביר את הכספים מקופה המנוהלת בבית השקעות אחד לקופה המנוהלת בבת השקעות אחר וזאת ללא תשלום מס. המס משולם רק בעת משיכת הכסף.

אם החוסך מעוניין להעביר את החיסכון לקופת גמל "רגילה" אשר ניתן בה למשוך את הכסף כקצבה לאחר גיל שישים קיימים פטורים ממס רווח הון, וממס הכנסה.

קופת הגמל להשקעה היא נזילה ואפשר למשוך את החיסכון בכל זמן ללא קנס אך חייבים לשלם מס רווח הון על הרווחים בסך 25% בכל משיכה ובכל גיל.

יתרונות של קופת הגמל להשקעה

חיסכון בקופת הגמל להשקעה אפשר למשוך בפעם אחת במקביל לקופת גמל לקצבה. לקוחות רבים משקיעים בשתי הקופות וכך יש להם חיסכון גמיש ונזיל וזאת לצד חיסכון לקצבה שמאפשר תכנון מס באמצעות הורדה במדרגות המס מהכנסות פטורות ממס בדרך זו קופת גמל זו תאפשר גמישות פיננסית עבור צרכים אישיים שונים של כל חוסך.

פטור ממס היא הטבה ייחודית לחוסכים עד גיל הפרישה אשר מושכים את החיסכון כקצבה. חוסכים בני 60 יוכלו להעביר את החיסכון אל קופת גמל משלמת לקצבה ולהשתמש בקופת הגמל להשקעה כדי להגדיל את סכום הפנסיה, זהו נתון משמעותי ברמת החיים של החוסך.

ראה גם אתר https://israel-invest.co.il/